PERSONVERN

Takk for din interesse for vår nettsted. Dette nettstedet drives av Merck Norway, org. nr. 979 959 478, Drammensveien 123, 0277 Oslo, telefon + 47 67 90 35 90 (”Merck”).

Merck tar personvern, informasjonssikkerhet og konfidensialitet på alvor, og vi følger gjeldende nasjonal og europeisk personvernlovgivning. Med denne erklæringen ønsker vi å gi deg informasjon om hvilke personopplysninger som blir samlet og lagret når du besøker våre nettsteder og hvordan disse opplysningene blir brukt, delt og beskyttet. Den beskriver også hvilke valg du har vedrørende dine personopplysninger og hvordan du kan kontakte oss.

Vi vil ikke bruke eller dele dine opplysninger på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

DATA SOM SAMLES INN GJENNOM VÅRE NETTSTEDER

Ved bruk av vår nettsteder vil informasjon automatisk samles inn og deles med Merck av dine tekniske plattformer som du benytter. Din nettleser eller mobile enhet vil for eksempel dele data med Merck når disse samhandler med Mercks nettsteder.

Dataene vi samler inn og lagrer på våre servere i forbindelse med ditt besøk på våre nettsteder er navnet til din internettleverandør, nettstedet som du besøkte oss fra, Merck-nettsteder som du har søkt opp, IP-adressen din (midlertidig lagring) og dato for og varigheten av ditt siste besøk.

Dataene vi samler inn og lagrer på våre servere i forbindelse med ditt besøk på nettstedet Merck Onkologi er cookie-data. Vi lagrer ikke persondata som navn, adresser, eller annen kontaktinformasjon, så sant du du ikke har gitt samtykke til dette.

Dataene vi lagrer og analyserer benyttes for statistiske formål og for å muliggjøre visse funksjonaliteter på nettsiden, i tillegg til optimalisering av nettstedet.

Mer informasjon om denne praksisen finnes i avsnittet om Cookies.

 

INNSAMLING, BEHANDLING OG BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

For enkelte tjenester på våre nettsteder etterspør vi informasjon fra deg som ditt navn og din e-post adresse. Personopplysninger kan også omfatte din adresse, kjønn og personlige preferanser.

 

Tilby deg etterspurte tjenester

Vi bruker oppgitte personopplysinger for å kunne gi deg tilgang til tjenester som du etterspør som informasjon om våre produkter og tjenester eller for å kunne sende deg nyhetsbrev som du har samtykket til.

 

Juridiske forpliktelser

I noen tilfeller er vi juridisk forpliktet til å behandle personopplysninger. Et typisk eksempel er behandlingen av rapporterte bivirkninger, den såkalte farmakovigilansen, dvs. forpliktelsen til å undersøke og dele data når potensielle bivirkninger av legemidler blir kjent.

Når det er nødvendig, kan vi også bruke dataene dine til å håndheve våre eller tredjepartsrettigheter (for eksempel brudd på opphavsrett).

 

Generell statistikk og sikkerhet

Vi bruker nettleserdata fra brukerne våre for å lage aggregerte statistikker for å lære om preferanser slik at vi kan forbedre våre nettsteder og tjenester.

Vi samler data om plasseringen av enhetene som får tilgang til nettstedet vårt for statistiske formål.  Vi bruker også nettleserdataene for å opprettholde eller gjenopprette sikkerheten til tjenestene våre, eller for å oppdage og rette tekniske feil.

 

Sosiale plugins

Vår nettsteder bruker sosiale plugins fra sosiale nettverk (for eksempel Facebook). Plugins brukes til å dele innhold fra nettstedet vårt med andre brukere av sosiale nettverk eller å peke ut slikt innhold. Når du besøker nettstedet vårt, er plugins ikke fullt integrert i nettstedet (såkalt «shariff-løsning»). Dette sikrer at når du åpner en side på vår nettside, etableres en forbindelse kun til leverandøren av sosiale nettverk når du klikker på plugin-knappen. Når forbindelsen er etablert, har vi ingen innflytelse på typen og omfanget av data som tredjepartsleverandør samler inn og behandler. For informasjon om dette, se databeskyttelsesinformasjon fra Google og Facebook.

LAGRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil kun lagre dine personopplysninger så lenge vi ser det er nødvendig for å gjennomføre formålet med innsamlingen, med mindre noe annet følger av loven. Du har på forespørsel rett til å få opplyst av oss om vi behandler opplysninger knyttet til din person eller ikke.

Data uten personlig identifiserbar informasjon kan lagres permanent.

 

DELING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Dine personopplysninger vil kunne deles med andre selskaper i Merck-konsernet, og aktuelle tredjeparts tjenesteleverandører som behandler data på vegne av Merck. Tjenesteleverandørene behandler data under kontroll av Merck og utelukkende for de formål som er beskrevet i denne policien for personvern og cookies.

Personopplysningene vi samler inn og behandler på våre nettsteder vil bli oppbevart i EU/EØS. Dersom opplysningene dine overføres til land utenfor EØS, vil vi sørge for at mottakeren av personopplysningene sikrer forsvarlig behandling av personopplysningene.  Ved rapportering av eventuelle bivirkninger på en eller flere av våre produkter er vi lovpålagt å dokumentere og dele relevant informasjon, inkludert personlig informasjon med myndigheter over hele verden og, hvor for videre vurdering, ta kontakt med rapporteringspartene. Dette må vi gjøre for å håndheve våre rettigheter eller for å beskytte våre rettigheter eller tredjeparters rettigheter med innehaverne av slike rettigheter, konsulenter og myndigheter.

Dersom dette blir aktuelt vil Merck følge alle nødvendige forhåndsregler for å sikre at dataene du oppgir, er tilstrekkelig beskyttet i henhold til EØS’ krav til databeskyttelse.

 

RETTING AV OPPLYSNINGER OG RESERVASJON MOT YTTERLIGERE KONTAKT

Du kan informere om at du ønsker at opplysningene vi har samlet inn om deg korrigeres og/eller slettes.  

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til bruk av dine personopplysninger. Du har også rett til innsyn i dine opplysninger, og til å kreve endring og/eller retting, begrensning i bruk og sletting, så langt loven tillater oss til å utføre dette. Du kan også kreve at personopplysninger om deg som behandles hos oss overføres til en annen behandlingsansvarlig om dette er teknisk mulig. Innsynsretten omfatter rett til vederlagsfritt å be om en kopi av dine personopplysninger som behandles av oss i et vanlig brukt format.

For å kunne etterkomme din henvendelse ber vi om at du oppgir hvilke opplysninger du ønsker korrigert eller slettet og også opplyser i hvilken sammenheng du har avgitt opplysninger til Merck.

Vennligst benytt en av følgende kontaktmetoder:

  • E-postadresse: infonorway@merckgroup.com
  • Brev til: Merck Norway, Drammensveien 123, 0277 OSLO

 

COOKIES (informasjonskapsler)

Merck bruker cookies (informasjonskapsler ) og Pixel tags (sporingsbilder) på våre nettsteder for å forstå våre brukere sine preferanser og for å kunne tilby en bedre tjeneste. Merck kan også benytte informasjonskapsler for å optimere trafikken på og mellom nettsteder. Den samlede informasjonen hjelper oss å forbedre innholdet på våre nettsteder, og informasjonen kan i samlet form deles med samarbeidspartnere eller tredjeparter.

 

Hva er cookies?

En cookie er en liten informasjonsfil som lastes ned og lagres på din PC når du åpner en nettside og som lagres i tilknytning til de filer som leses av din nettleser. Cookien inneholder ikke virus og den kan ikke heller påvirke annen informasjon på din PC.

I informasjonskapselen finnes informasjon om:

  • Hvilke nettsteder du har besøkt
  • Hvilke innstillinger du har gjort på nettstedet
  • Hvor lenge du har vært på nettstedet

 

Det er hovedsakelig tre kategorier av cookie som blir brukt på våre nettsteder:

Funksjonell: Disse informasjonskapslene er nødvendig for nettsidens grunnleggende funksjoner og vil derfor alltid være aktivert. Dette inkluderer informasjonskapsler som gjør at du blir husket når du besøker nettsiden innenfor én enkelt økt eller, hvis du ber om det, fra økt til økt. Disse informasjonskapslene muliggjør gjennomføring av aktiviteter og handlinger på nettstedet som du ønsker å gjennomføre. I tillegg har informasjonskapslene funksjoner i tilknytning til ivaretakelse av nettstedets sikkerhet og drift i samsvar med gjeldende regler.

Ytelse: Disse cookies-ene bidrar til at vi kan forbedre nettstedets funksjoner ved å spore atferden på dette nettstedet. I noen tilfeller øker disse informasjonskapslene hastigheten som vi kan behandle henvendelsene dine på, ved at de husker innstillingene du har valgt for nettstedet. Hvis du deaktiverer informasjonskapslene, kan det medføre dårlig tilpassede anbefalinger og langsom ytelse på nettstedet.

Sosiale medier og markedsføring: Cookies på sosiale medier gir deg mulighet for å koble deg til det sosiale nettverket ditt og dele innhold fra nettstedet vårt via sosiale medier. Informasjonskapsler på annonser (fra tredjeparter) samler informasjon som bidrar til at vi kan tilpasse annonseringen bedre i forhold til dine interesser, både innenfor og utenfor dette nettstedet. I noen tilfeller kan disse informasjonskapslene innebære behandling av dine personopplysninger. Dersom du deaktiverer disse informasjonskapslene, kan det medføre at du ser annonser som ikke er like relevante for deg, eller at det ikke er mulig å koble til like effektivt med Facebook, Google eller andre sosiale nettverk, og/eller at du ikke får delt innhold på sosiale medier.

 

Du kan endre dine cookies preferanser

Du kan hindre at Merck lagrer cookies på din PC. Dette gjør du ved å stille inn din nettleser slik at lagring av cookies forhindres automatisk. Alternativt kan du stille inn din nettleser slik at du informeres hver gang et nettsted ber om å få lagre en cookie. Du kan også slette alle tidligere lagrede cookies.
Dersom du innstiller nettleseren din til å blokkere alle cookies (inkludert funksjonelle cookies) kan det medføre at du ikke vil ha tilgang til hele eller deler av nettstedet.
Ettersom metoden for å blokkere cookies varierer avhengig av hvilken nettleser du har, ber vi om at du går til din nettlesers hjelpesider for mer informasjon.

 

Adobe Analytics og Google Analytics

Merck benytter tredjepartscookies, dvs. informasjonskapsler som settes på nettstedet av en annen enn Merck. Enkelte av Mercks nettsteder benytter nettanalysetjeneste levert av Adobe Systems Software Ireland Limited («Adobe») og andre nettsteder benytter Google Analytics (webanalysetjeneste som eies av Google, Inc.).

Både Adobe Analytics og Google analytics bruker cookies for å analysere trafikkmønstre på nettsiden. Ved å sende informasjonen generert av cookies om bruken på nettstedet til Adobe, sikrer innstillinger at IP-adressen anonymiseres før geo-lokalisering og IP-adressen vil erstattes med en generisk IP-adresse før lagring. På vegne av nettstedstilbyderen brukes denne informasjonen for å evaluere din bruk av nettstedet, sammenstille rapporter om aktivitet på nettstedet for nettstedsoperatører, og for å levere andre tjenester relatert til nettstedsaktivitet og bruk av internett til nettstedstilbyderen.

Du kan alltid endre dine preferanser ved å gå til «Innstillinger for informasjonskapsler» på bunnen av nettsiden.

 

Personvernhåndtering til tredjeparts nettsider

Av praktiske årsaker eller for å gi deg informasjon, kan våre nettsteder inneholde lenker til andre (tredjeparts) nettsider. Lenkede sider og applikasjoner har egne personverns-varsler eller policyer. Vi anbefaler at du gjennomgår disse. Dersom noen lenkede nettsider eller applikasjoner ikke eies eller kontrolleres av oss er Merck ikke ansvarlig for innholdet på disse, bruken av nettsidene eller applikasjonene, eller personvernshåndtering på disse nettstedene eller applikasjonene.

 

SAMTYKKE TIL LAGRING AV COOKIES

Ved at din nettleser er innstilt slik at cookies tillates, anses du å ha samtykket til bruk av cookies som beskrevet her.

 

ENDRING AV VÅR POLICY FOR PERSONVERN OG COOKIES

Gjeldende lover og vår praksis forandres over tid. Vi anbefaler at du regelmessig leser vår Policy og undersøker om det har kommet noen endringer. Denne Policyen ble sist endret mai 2018.

 

KONTAKT

Dersom du har spørsmål knyttet til Merck sin policy eller praksis angående personvern, er du velkommen til å kontakte oss på:  

Merck Norway, Drammensveien 123, 0277 OSLO. Send oss en e-post til infonorway@merckgroup.com  

Merck Norge og våre terapiområder

For mer informasjon om Merck Norge og våre terapiområder, besøk vårt nettsted www.merck.no

Aktuelle eksterne linker:

norilco.no

munnoghalskreft.no

kreftlex.no