Snakk med legen din om RAS-testing

Tips til spørsmål du kan stille din lege angående RAS-testing

Det er lurt å ha kjennskap til biomarkør statusen din.

RAS-testen kan bidra til å identifisere riktig behandling for deg.1

Her er noen nyttige tips i forhold til aktuelle spørsmål som du kan stille din lege om RAS-testen og om betydningen av resultatene:

  • Skal det utføres en RAS-test før oppstart av min behandling?
  • Hvordan utføres RAS-testen, hvilke forberedelser bør jeg eventuelt gjøre?
  • Hvor lenge må jeg vente på svar fra RAS-testen?
  • Hva kan resultatene av RAS-testen fortelle meg?
  • Vil jeg starte med behandling før resultatet av RAS-testen er klart?
  • Kan jeg operere bort de metastatiske svulstene?

Referanser

  1. Cree IA. Progress and potential of RAS mutation detection for diagnostics and companion diagnostics. Expert Rev Mol Diagn 2016; 16: 1067-72.

Merck Norge og våre terapiområder

For mer informasjon om Merck Norge og våre terapiområder, besøk vårt nettsted www.merck.no

Aktuelle eksterne linker:

norilco.no

munnoghalskreft.no

kreftlex.no