RAS-testing og persontilpasset behandling

RAS-biomarkør test

RAS-biomarkør testing kan hjelpe pasienter med metastatisk tykktarmskreft og endetarmskreft til å få en mer tilpasset behandling.

Statusen til et gen som heter RAS er en av de kjente biomarkørene som kan påvirke behandlingsutfallet hos pasienter med metastatisk tykktarmskreft og endetarmskreft.

Utviklingen av medisiner basert på kunnskap om RAS-genene og tilhørende mutasjoner er et godt eksempel på hvordan medikamentell kreftbehandling kan gjøres mer persontilpasset.2 RAS-gener spiller en viktig rolle i reguleringen av celleveksten. Sviktende celleregulering på grunn av mutasjoner i disse genene er av betydning i flere enn 1 av 3 krefttilfeller.4

RAS-biomarkør testen (heretter kalt RAS-test) utføres på laboratoriet og ser etter en genetisk mutasjon i cellene som har blitt isolert fra en liten vevsprøve av kreftsvulsten (biopsi). Resultatene vil avdekke om pasienten enten har RAS-villtype eller RAS-mutert kreft.5

Det er dokumentert at kunnskap om pasientens RAS-status kan påvirke respons på behandling og overlevelse, når behandlingmetoden velges. Ved siden av RAS regnes også BRAF- og MSI- status blant de lovende biomarkørene som kan ha betydning ved denne diagnosen. I tråd med the European Society for Medical Oncology (ESMO), anbefaler også Helsedirektoratet i deres aktuelle retningslinjer at svar på RAS/BRAF- status (evidensgrad A) og helst MSI-status (evidensgrad B) bør foreligge før valg av behandling.1, 2 Du kan lese mer om handlingsprogrammet fra Helsedirektoratet her.

Om du har metastatisk tykk- eller endetarmskreft vil testresultatene hjelpe helsepersonell med;

  • å fastslå om du har en viss mutasjon i RAS-genet
  • å velge den behandlingen som med størst sannsynlighet vil gi best effekt

Ved metastatisk tykktarsmkreft og endetarmskreft er RAS-status sentralt for valg av behandling og et viktig fremskritt for å tilnærme seg en mer persontilpasset behandling for pasienter rammet av denne krefttypen.3

Referanser

  1. IS-2644 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm. Oslo: Helsedirektoratet, 2017.
  2. Van Cutsem E, Cervantes A, Adam R et al. ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer. Annals of Oncology 2016; 27: 1386-422.
  3. Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 2016.
  4. Crespo P, Leon J. Ras proteins in the control of the cell cycle and cell differentiation. Cell Mol Life Sci 2000; 57: 1613-36.
  5. Cree IA. Progress and potential of RAS mutation detection for diagnostics and companion diagnostics. Expert Rev Mol Diagn 2016; 16: 1067-72.

Merck Norge og våre terapiområder

For mer informasjon om Merck Norge og våre terapiområder, besøk vårt nettsted www.merck.no

Aktuelle eksterne linker:

norilco.no

munnoghalskreft.no

kreftlex.no