Hva er persontilpasset medisin?

Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Dagens kreftbehandling er annerledes enn behandlingen som ble gitt for bare få år siden, da cellegift ofte var eneste alternativ. Med inntog av nye legemidler som påvirker kroppens eget immunforsvar til å bekjempe kreften, samt ny innsikt om kreftens egenskaper, står man ovenfor en tid der det i større grad vil være mulig å gi en mer presis og målrettet diagnostikk og behandling for pasientene. 1, 2

Nasjonal strategi for helsetjenesten

Helsedirektoratet har utarbeidet en Nasjonal strategi for helsetjenesten med fokus på persontilpasset medisin. Les mer om den Nasjonale strategien for persontilpasset medisin i helsetjenesten her.2

Aktuelle artikler

«Persontilpasset medisin må gjøres tilgjengelig for alle norske pasienter, krever helseminister Bent Høie (H).» (VG 30.06.2018)

«Sats på persontilpasset medisin – det kan gi ny start på livet for mange.» «Hans Omberg ser for seg at DNA-analyser og reparasjon av gener om ikke veldig lenge kan gi et langt og sykdomsfritt liv både for kronikere og mennesker med en sykdom som ikke er oppdaget.» (Fredrikstad Blad 01.08.2018)

Betydningen av persontilpasset medisin i samfunnet

Persontilpasset medisin har blitt et sentralt ledd i den nasjonale og internasjonale satsingen på å kunne tilby effektive og trygge behandlingsmuligheter til pasienter. Behandlingen skal være tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Formålet med utviklingen og bruken av persontilpasset medisin er å legge til rette for sykdomsforebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging.

Samtidig er håpet at bruken av en mer skreddersydd medisin kan bidra til å unngå behandling som ikke har effekt eller som gir unødvendige bivirkninger. Som oftes tas det utgangspunkt i molekylærbiologien og genetikken hos den enkelte. Men persontilpasset medisin kan også baseres på andre typer klinisk data som informasjon om livsstil eller miljøpåvirkning.2

Referanser

  1. Målrettet behandling. Oslo: Kreftforeningen, 2014.  2. opplag.
  2. Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 2016.

Merck Norge og våre terapiområder

For mer informasjon om Merck Norge og våre terapiområder, besøk vårt nettsted www.merck.no

Aktuelle eksterne linker:

norilco.no

munnoghalskreft.no

kreftlex.no