RAS-biomarkør testing og «Liquid biopsy»

Per dags dato innebærer RAS-testing at genmaterialet isoleres fra tumorvevsprøver (biopsi) og analyseres på laboratoriet.1 Prøvetakingen er et invasivt inngrep som kan være en påkjenning for pasienten. Det er imidlertid påvist at det finnes relativt høye konsentrasjoner av DNA fragmenter i blodet til de fleste pasientene med metastatisk tykktarmskreft og endetarmskreft, som stammer fra svulsten. Nye RAS-tester er under utvikling. Disse vil kunne gi muligheten til å bestemme kreftens RAS-status ved hjelp av en enkel blodprøve («liquid biopsy»).
Det er et stort potensiale for «liquid biopsy» tester;.2, 3

  • «Liquid biopsy» RAS-tester kan gi raskere svar på prøven i forhold til konventionelle vevsbaserte tester.
  • «Liquid biopsy» analysene kan erstatte behovet for ytterlig metodeutvikling for prøvetaking av vevsprøver.
  • «Liquid biopsy» RAS-tester gir svar umiddelbart, og unngår dermed utfordringer i sammenheng med heterogenitet av svulstvevet.
  •  Raskere prøvesvar fører til optimale beslutninger om førstelinjebehandling og legger til rette for en omgående oppstart av behandlingen.

Referanser

  1. Van Cutsem E, Cervantes A, Adam R et al. ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer. Annals of Oncology 2016; 27: 1386-422.
  2. Cree IA. Progress and potential of RAS mutation detection for diagnostics and companion diagnostics. Expert Rev Mol Diagn 2016; 16: 1067-72.
  3. Bettegowda C, Sausen M, Leary RJ et al. Detection of Circulating Tumor DNA in Early- and Late-Stage Human Malignancies. Sci Transl Med 2014; 6: 224ra24.

Merck Norge og våre terapiområder

For mer informasjon om Merck Norge og våre terapiområder, besøk vårt nettsted www.merck.no

Aktuelle eksterne linker:

norilco.no

munnoghalskreft.no

kreftlex.no