Genetikk og biomarkører

Genetikk

For at kroppen skal fungere som den skal, må cellene fornyes med jevne mellomrom. Det er arvematerialet i cellene (genmaterialet, DNA) som styrer prosesser som gjør at eldre celler fjernes (kontrollert celledød) og erstattes med nye, friske celler (celledelingen). Ved forandringer eller skader i arvematerialet kan prosessene komme ut av balanse, noe som fører til en ukontrollert vekst av kreftceller.2

Biomarkøranalyser er et hjelpemiddel i utviklingen og bruken av presisjonsmedisin

Individuelle forskjeller i genmaterialet kan være medfødt eller oppstå i løpet av livet. Genetiske faktorer kan påvirke sykdomsprognosen eller forventet behandlingsrespons. Innsikten i deres betydning for sykdomsforløpet åpner for skreddersydde og effektive behandlingsmetoder rettet mot spesifikke pasientgrupper.1, 3

Ved siden av storskala genanalyser står biomarkøranalyser frem som et sentralt hjelpemiddel i utviklingen og bruken av presisjonsmedisin. Biomarkører defineres som biologisk materiale som tas ut av en organisme og analyseres, og som kvalitativt eller kvantitativt forteller noe om organismens tilstand på det gitte tidspunkt. Det kan blant annet være gener, gen produkter som enzymer og hormoner, men også substanser som blir introdusert til kroppen (metabolitter).3

Referanser

  1. Van Cutsem E, Cervantes A, Adam R et al. ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer. Annals of Oncology 2016; 27: 1386-422.
  2. Målrettet behandling. Oslo: Kreftforeningen, 2014.  2. opplag.
  3. Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 2016.

Merck Norge og våre terapiområder

For mer informasjon om Merck Norge og våre terapiområder, besøk vårt nettsted www.merck.no

Aktuelle eksterne linker:

norilco.no

munnoghalskreft.no

kreftlex.no