Tykktarmskreft og endetarmskreft


Les mer om Nasjonal strategi om persontilpasset medisin (Hdir)


Hva er tykktarmskreft og endetarmskreft?

Ved ukontrollert celledeling i tarmen dannes det en svulst, som på fagspråket kalles en tumor. Svulsten kan være både godartet og ondartet. Ved en ondartet svulst i tykk- eller endetarmen, kalles det tykktarms- eller endetarmskreft.2

Metastatisk tykk- og endetarmskreft (tykk-og endetarmskreft med spredning), oppstår i tykktarmen (colon) eller endetarm (rektum), men har spredt seg til en annen del av kroppen.3

Folkehelseinstituttet forklarer begrepet spredning på følgende måte:

«Ved en ondartet svulst, kreftsvulst, kan cellene løsrive seg fra svulsten, ta seg inn i blodårer eller lymfeårer, slå seg ned andre steder i kroppen og danne nye svulster. Det er dette som kalles spredning. Spredning kalles på fagspråket metastasering, og en svulst som er et resultat av spredning, kalles en metastase.»2

Siden blodet fra tykktarmen går direkte til leveren, er leveren ofte det første stedet som tarmkreften sprer seg til (metastaserer).3
Hos cirka hver fjerde pasient foreligger det spredning allerede ved diagnosetidspunkt, og statistisk sett vil det utvikle seg metastaser hos 40-50% av de nydiagnostiserte pasientene med tykktarmskreft og endetarmskreft.4

Norge ligger i verdenstoppen i forekomst av tarmkreft

Kreft i tykktarm og endetarm er den tredje mest hyppige kreftformen hos menn og den nest hyppigste kreftformen hos kvinner på verdensbasis. Om lag 55% av alle tilfellene oppstår i de industrielle landene.5

Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tykktarmskreft og endetarmskreft med en sjette plass for begge kjønn. Insidensraten for kvinner er den høyeste i verden.6 Vi kjenner ikke årsaken til dette. I 2016 var det total 4343 nye tilfeller av tykktarmskreft og endetarmskreft i Norge hvorav 2238 menn og 2105 kvinner. Dette tilsvarer 13% av det totale antallet av nyregistrerte krefttilfeller.7

Forekomsten av tykktarmskreft og endetarmskreft har mer enn fordoblet seg etter krigen både for kvinner og menn, selv om forekomsten for endetarmskreft har flatet ut siden 1990-tallet.8 I 2012 var det anslagsvis 694 000 dødsfall på verdensbasis som skyldtes tykktarmskreft og endetarmskreft, og antallet står for 8,5% av alle dødsfall som følge av kreft.5

Tykktarmskreft og endetarmskreft: Symptomer og diagnose

Desto tidligere i kreftuviklingen man kommer under behandling, jo bedre er prognosen. I 2019 skal det derfor innføres et nasjonalt screeningprogram for menn og kvinner som fyller 55 år.9

«Målsettingen med screening mot tarmkreft er å redusere forekomst og dødelighet av sykdommen i befolkningen ved å finne og fjerne forstadier til kreft, og finne kreft i en tidlig, symptomfri fase, noe som gir færre krefttilfeller, bedre prognose og redusert dødelighet.»9

Det finnes mange ulike grunner for ubehag i mageregionen. Ta kontakt med en lege dersom du opplever symptomene nedenfor over lengre tid.

Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft;

 • vedvarende endringer i avføringsmønsteret
 • slim i avføringen
 • blod i avføringen
 • følelse av at tarmen ikke tømmes ordentlig ved avføring
 • luft i tarmen, følelse av å være oppblåst
 • magesmerter
 • vekttap
 • blodmangel (lav blodprosent og/eller lave jernlagre)10

Årsaker til tykktarmskreft og endetarmskreft

 De fleste tilfellene av kreft i tykktarm og endetarm oppstår uten at det er noen sikker årsak til dette. Miljømessige faktorer som kosthold, fysisk inaktivitet og overvekt, tobakksrøyking og alkohol kan øke risikoen. I tillegg har såkalte umodifiserbare faktorer som arv, betennelsessykdommmer i tarmen og høy alder påvirkning på utviklingen av tykk- og endetarmskreft. 9 av 10 av pasientene er eldre enn 50 år ved diagnosetidspunkt.

En diagnose tidlig i sykdomsforløpet øker sjansen for en vellykket behandling.11

Les også: Her er maten som kan forebygge kreft. (abcnyheter helse 29.08.2018)

 

 

 

Referanser

 1. World Cancer Research Fund. Worldwide data. https://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/worldwide-data (21.03.2018)
 2. Helsebiblioteket. Kreft i tykk- og endetarm. http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/kreft/kreft-i-tykktarm-og-endetarm (20.04.2018)
 3. Riihimäki M, Hemminki A, Sundquist J et al. Patterns of metastasis in colon and rectal cancer. Sci Rep 2016; 6: 29765.
 4. Van Cutsem E, Köhne CH, Hitre E et al. Cetuximab and Chemotherapy as Initial Treatment for Metastatic Colorectal Cancer. N Engl J Med 2009; 360: 1408-17.
 5. GLOBOCAN 2012 (IARC). Colorectal Cancer Estimated Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. http://globocan.iarc.fr/old/FactSheets/cancers/colorectal-new.asp (21.3.2018)
 6. World Cancer Research Fund. Colorectal cancer statistics. https://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/data-specific-cancers/colorectal-cancer-statistics (21.03.2018)
 7. Cancer in Norway 2016 - Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway. Oslo: Kreftregisteret, 2017.
 8. Kreftregisteret. Tykk- og endetarmskreft. https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Fakta-om-kreft/Tykk--og-endetarmskreft/ (20.04.2018)
 9. Nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft - status og anbefalinger. Oslo: Helsedirektoratet, 2017.
 10. Kreftforeningen. Tarmkreft. https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/tarmkreft/ (20.04.2018)
 11. Simon K. Colorectal cancer development and advances in screening. Clin Interv Aging 2016; 11: 967-76.

Tykktarmskreft og endetarmskreft: Min historie

Hei! Jeg heter Anna. Jeg liker å reise og elsker jobben min!
I år fyller jeg 40 år; ett nytt kapittel i livet!

Men historien min fikk en uventet vending.

Det begynte med magesmerter, kramper og luft i magen, og hyppigheten økte.

Jeg har alltid hatt en aktiv og sunn livsstil, så jeg skjønte ikke hvorfor jeg følte meg så trøtt hele tiden.

Jeg ble bekymret da avføringsmønsteret mitt endret seg og jeg oppdaget blod i avføringen… men jeg ville ikke overreagere.

Jeg gikk plutselig raskt ned i vekt, og da lurte jeg på om jeg kunne ha utviklet en matallergi.

Men da jeg møtte andre på nettet med lignende symptomer, skjønte jeg at noen av dem hadde blitt diagnostisert med tykk- eller endetarmskreft.

Jeg oppsøkte omsider legen min for å ta noen tester, blant annet en koloskopi. Da fikk jeg det bekreftet ...tarmkreft.

Symptomene jeg opplevde kan ha mange ulike årsaker. Jeg er glad for at jeg dro til legen og fikk riktig diagnose og behandling.

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

201804-ONC-04

Merck Norge og våre terapiområder

For mer informasjon om Merck Norge og våre terapiområder, besøk vårt nettsted www.merck.no

Aktuelle eksterne linker:

norilco.no

munnoghalskreft.no

kreftlex.no