Overlege og onkolog Gabor Liposits: Kommentar


Les mer om Nasjonal strategi om persontilpasset medisin (Hdir)


Kunnskap om svulstens genetikk kan være avgjørende for behandlingsresultatet ved metastatisk tykktarmskreft

RAS og BRAF  testing ved metastatisk tykktarmskreft

– Optimalt sett skal RAS (KRAS, NRAS) og BRAF testing utføres når pasienten får diagnosen metastatisk tykktarmskreft.

Dette sier onkolog Gabor Liposits i en kommentar til Merck, og fortsetter med at «dette er også anbefalt av European Society for Medical Oncology (ESMO) 2016.1 Dersom testen ikke er foretatt på diagnosetidspunktet, bør resultatet senest foreligge når pasienten skal vurderes for livsforlengende behandling av metastatisk sykdom, eller før fjerning av metastaser i en potensielt (kurativ) helbredende situasjon».

– Celledeling og en tumors videre overlevelse er blant annet avhengig av at vekstfaktorer binder seg til reseptorer på tumorcellene. Disse videresender signalene til cellens indre ved hjelp av en signalkjede som involverer ulike komponenter. Ras- og Braf-proteinene som blir laget fra RAS- og BRAF-genene er blant disse komponentene. Medikamentell blokkering av signalveiene vil føre til at tumorcellenes celledeling stopper eller reduseres. Det er imidlertid avgjørende at proteinene i signalkjeden virker som de skal.2

Gentest for best persontilpasset behandling

Statusen til RAS- og BRAF-genet (mutert eller villtype/ikke-mutert) kan henholdsvis forutse behandlingseffekt av noen legemidler eller si noe om sykdomsprognosen.1 Dette understreker viktigheten av at man utfører gentestene på tumorvev slik at man som lege har mulighet til å gi en best mulig persontilpasset behandling på bakgrunn av vitenskapelig dokumentert forskning.

Formålet ved behandlingen av metastatisk tykktarmskreft kan variere fra pasient til pasient, og behandlingen bør være mest mulig skreddersydd til pasientens behov for å oppnå best mulig resultat. Hos noen gjelder det å velge behandling i forbindelse med kirurgi, andre skal behandles for å oppnå en reduksjon av tumorstørrelsen på grunn av stor tumorbyrde og/eller symptomer, og hos andre er det sykdomskontroll som står sentralt.1

– Uavhengig av formålet ved behandlingen vil kunnskap om status av genene ha stor nytte med tanke på valg av intensitet og type behandling.

 

 Bilde: Gabor Liposits, Overlege/dr.med Onkologisk Afdeling Hospitalsenheten Vest Region Midtjylland. Foto: Privat
ESMO sertifisert onkolog Medlem av Danish Colorectal Cancer Group – mCRC arbeidsgruppe

201808-MED-39

Referanser

  1. of patients with metastatic colorectal cancer. Annals of Oncology. 2016; (27):1386–422
  2. Van Cutsem E, Kohne CH, Hitre E et al. Cetuximab and Chemotherapy as Initial Treatment for Metastatic Colorectal Cancer. N Engl J Med 2009; 360: 1408-17.
  3. Van Cutsem E, Kohne CH, Láng I et al. Cetuximab Plus Irinotecan, Fluorouracil, and Leucovorin As First-Line Treatment for Metastatic Colorectal Cancer: Updated Analysis of Overall Survival According to Tumor KRAS and BRAF Mutation Status. J Clin Oncol 2011; 29: 2011-9.
  4. Douillard J-Y, Oliner KS, Siena S, et al. Panitumumab–FOLFOX4 Treatment and RAS Mutations in Colorectal Cancer. NEJM 2013 369: 1023-34.
  5. Bokemeyer C, Bondarenko I, Makhson A et al. Fluorouracil, Leucovorin, and Oxaliplatin With and Without Cetuximab in the First-Line Treatment of Metastatic Colorectal Cancer. J Clin Oncol 2009; 27: 663-71.
  6. Douillard JY, Siena S, Cassidy J et al. Randomized, Phase III Trial of Panitumumab With Infusional Fluorouracil, Leucovorin, and Oxaliplatin (FOLFOX4) Versus FOLFOX4 Alone As First-Line Treatment in Patients With Previously Untreated Metastatic Colorectal Cancer: The PRIME Study. J Clin Oncol 2010; 28: 4697-705.
  7. Ye LC, Liu TS, Ren L, et al. Randomized controlled trial of cetuximab plus chemotherapy for patients with KRAS wild-type unresectable colorectal liver-limited metastases. J Clin Oncol. 2013 Jun 1;31(16):1931-8.

Merck Norge og våre terapiområder

For mer informasjon om Merck Norge og våre terapiområder, besøk vårt nettsted www.merck.no

Aktuelle eksterne linker:

norilco.no

munnoghalskreft.no

kreftlex.no