Velkommen til Merck Onkologi

Nettsiden ønsker å bidra til å øke kunnskapen om tykk- og endetarmskreft og persontilpasset behandling.

Persontilpasset medisin har blitt et sentralt ledd i den nasjonale og internasjonale satsningen på å kunne tilby effektive og trygge behandlingsmuligheter til pasienter.

Tykktarmskreft og endetarmskreft

Norge ligger i verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. Kreft i tykk- og endetarm er den tredje mest hyppige kreftformen hos menn og den nest hyppigste kreftformen hos kvinner på verdensbasis.

Les mer

Merck onkologi tidsskrift

Et medisinsk tidsskrift med siste nytt om onkologi.

Les mer

RAS-testing og persontilpasset behandling

RAS-biomarkør testing kan hjelpe pasienter med metastatisk tykk- og endetarmskreft til å få en mer tilpasset behandling.

Se film

Merck Norge og våre terapiområder

For mer informasjon om Merck Norge og våre terapiområder, besøk vårt nettsted www.merck.no

Aktuelle eksterne linker:

norilco.no

munnoghalskreft.no

kreftlex.no